Välkomna till Karlholmsbugg

Vi pausar vår verksamhet i väntan på "bättre tider"– – – – – – – – –

Årsmöte

Karlholmsbuggs Årsmöte genomfördes den 28 februari 2021.

Fredrik Lindberg valdes till ordförande under årsmötet, protokolljusterare valdes Rean Holm, beslutades att årsmötet utlyst enligt stadgarna.

 • Verksamhetsberättelsen för senaste verksamhetsåret föredrogs av ordföranden; Barbro Nordberg som därefter godkändes och lades till handlingarna,

 • styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret föredrogs och fastställdes och lades till handlingarna,

 • revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning föredrogs av föreningens revisorer och lades därefter till handlingarna,

 • frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2020 beslutades i enlighet med revisorernas förslag,

 • beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad; dvs 100 kr för vuxna och 50 kr för ungdom,

 • verksamhetsplanen och budgeten behandlades och fastställdes samt lades till handlingarna,

 • inga förslag eller motioner hade inkommit,

 • till föreningens ordförande för en tid av 1 år omvaldes Barbro Nordberg och halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år omvaldes Magnus Hedin och Monica Hedberg,

 • omval av 2 revisorer för en tid av 1 år omvaldes Christina Lundkvist och Eva Tammik,

 • styrelsen fick uppdrag att utse 2 ledamöter i valberedningen,

 • styrelsen uppdrogs adjungera Kjell Mattsson till styrelsen med ansvar för föreningens kurser, innehåll samt lokalbokningar,

 • inga övriga frågor hade anmälts, varför årsmötesordföranden Fredrik Lindberg avslutade mötet.

– – – – – – – – –

Ge bort ett Presentkort

t. ex. som FÖDELSEDAGSPRESENT.

Kontakta Barbro Nordberg, bragmanbarbro48@gmail.com


Vårens kurser INSTÄLLDA!

Bli medlem och dansa hela året för 100 kr!

För deltagande i våra kurser gäller att du är medlem i Karlholmsbugg. Är du inte medlem kan du lösa det på plats – 100 kr/ år! eller klicka på länken "medlemskap".

Där du både kan förnya ditt medlemskap eller gå in som helt ny medlem!Vi pausar Motionsdanserna!

Med anledning av skärpta råd idag från Folkhälsomyndigheten för Uppsala län har vi i Karlholmsbugg beslutat pausa motionsdanserna på söndagar i första hand november månad ut.

Det betyder att planerad söndagsdans 25 oktober inte kommer att arrangeras eftersom rådet för oss i Uppsala län skärpts idag från Folkhälsomyndigheten bl. a. med följande lydelse;

– Undvik fysisk kontakt med andra personer än dem som man bor tillsammans med

– Avrådan från att arrangera eller delta i fester eller liknande socialt umgänge

– Beslutet gäller från 20 oktober till 3 november men kan förlängas

– Det är viktig att uppsöka vård vid behov

Från oss i Karlholmsbugg hoppas vi att omständigheterna kommer att förändras till det positiva så att vi vid senare tidpunkt kan ses igen på dansgolvet!

Håll ut och var rädda om er!

Hälsningar!

/Styrelsen Karlholmsbugg

Medlemmar har 10% rabatt

Vi samarbetar med studiefrämjandet