Om Oss

Kontakt med Karlholmsbugg: karlholmsbugg@gmail.com


Styrelse:

Ordförande:  Barbro Nordberg, 073-545 52 16

Vice ordförande:   Rean Holm,  070-689 96 17

Kassör:   Magnus Hedin, 070–216 78 19

Sekreterare:  Monica Hedberg, 072-736 08 66

Ledamot:  Ellinor Haglund, 070-239 52 22

Kursledare:  Kjell Mattsson, 070-313 88 98

Webansvarig: Barbro Nordberg, 073-545 52 16

Kursanmälningar: Monica Hedberg, 072-736 08 66

Valberedning: Kjell Mattsson, 070-313 88 98

Kursledare: Kjell Mattsson, 070-313 88 98

Kursledare:  Ellinor Haglund, 070-239 52 22

Assisterande vid kurser: Monica Hedberg, 072-736 08 66


Föreningens Bankgironummer: 829-2146

Swishnummer: 123 560 16 20

Organisationsnummer: 802463-8176

Logga i olika storlekar: Kontakta Barbro Nordberg, 073-545 52 16 för mer info.

Föreningens stadgar: Stadgar