Uppdragsbeskrivning

Kontakt med Karlholmsbugg: karlholmsbugg@gmail.com


Styrelse:

Ordförande:   Barbro Nordberg, 073-545 52 16

     –  ytterst ansvarig för föreningen

     – närvara vid styrelsemöten

     – kan kontaktas oavsett vad det gäller

     – ansvarig för marknadsföring av föreningens aktiviteter

Vice ordförande:   Rean Holm,  070-689 96 17

     – närvara vid styrelsemöten

     – kan kontaktas oavsett vad det gäller

Kassör:   Magnus Hedin, 070–216 78 19 

     – ansvarig för klubbens bokföring

     – närvara vid styrelsemöten

Sekreterare:  Monica Hedberg, 072-736 08 66

     – skriver och förvarar föreningens protokoll/handlingar

     – lägger ut kurser för anmälan på hemsidan

     – närvara vid styrelsemöten

     – sköter alla inköp till kaffevagnen i Folkets Hus, Karlholm

     – assisterar vid kurser

Ledamot:  Ellinor Haglund, 070-239 52 22

     – ledamot i styrelsen med ansvar för föreningens kurser; innehåll och genomförande samt  lokalbokningar.

     – närvara vid styrelsemöten

     – är instruktör/kursledare vid buggkurser

Kursledare:  Kjell Mattsson, 070-313 88 98

     – adjungerad i styrelsen med ansvar för föreningens kurser; innehåll och genomförande samt lokalbokningar.

Förtroendevalda revisorer:

Eva Tammik, 070-459 66 17

Christina Lundkvist , 073-942 04 09 

Valberedning: Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse valberedning.

Karlholmsbugg finns på följande hemsidor samt sociala media: