Uppdragsbeskrivning

Styrelse:

Ordförande: Barbro Nordberg, 073-545 52 16, bragmanbarbro48@gmail.com

– ytterst ansvarig för föreningen

– närvara vid styrelsemöten

– kan kontaktas oavsett vad det gäller

– ansvarig för marknadsföring av föreningens aktiviteter

Vice ordförande: Rean Holm, 070-689 96 17, rean.holm@telia.com

– närvara vid styrelsemöten

– kan kontaktas oavsett vad det gäller

Kassör: Magnus Hedin, 070–216 78 19, hedin.magnus@gmail.com

– ansvarig för klubbens bokföring

– närvara vid styrelsemöten

Sekreterare: Monica Hedberg, 072-736 08 66, dansmonica@telia.com

– skriver och förvarar föreningens protokoll/handlingar

– lägger ut kurser för anmälan på hemsidan

– närvara vid styrelsemöten

– sköter alla inköp till kaffevagnen i Folkets Hus, Karlholm

– assisterar vid kurser

Ledamot: Ellinor Haglund, 070-239 52 22, e_kp_94@hotmail.com

– ledamot i styrelsen med ansvar för föreningens kurser; innehåll och genomförande samt lokalbokningar.

– närvara vid styrelsemöten

– är instruktör/kursledare vid buggkurser

Kursledare: Kjell Mattsson, 070-313 88 98, danskjell@telia.com

– adjungerad i styrelsen med ansvar för föreningens kurser; innehåll och genomförande samt lokalbokningar.

Förtroendevalda revisorer:

Eva Tammik, 070-459 66 17

Christina Lundkvist , 073-942 04 09

Valberedning: Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse valberedning.

Karlholmsbugg finns på följande hemsidor samt sociala media: