Uppdragsbeskrivning för Karlholmsbugg

Styrelse:
Ordförande:    Barbro Bragman        073-545 52 16    barbrobragman@hotmail.com
- ytterst ansvarig för föreningen
- närvara vid styrelsemöten
- kan kontaktas oavsett vad det gäller
- ansvarig för marknadsföring av föreningens aktiviteter

Vice ordförande:    Rean Holm    070-689 96 17            rean.holm@telia.com
- närvara vid styrelsemöten
- kan kontaktas oavsett vad det gäller

Kassör:    Kristiina Wallin            070-670 68 56            wallinkristiina@gmail.com
- ansvarig för klubbens bokföring
- närvara vid styrelsemöten

Sekreterare:    Monica Hedberg    072-736 08 66       dansmonica@telia.com
- skriver och förvarar föreningens protokoll/handlingar
- närvara vid styrelsemöten
- sköter alla inköp till kaffevagnen i Folkets Hus, Karlholm

Ledamot:    Ellinor Haglund       070-239 52 22             e_kp_94@hotmail.com
- närvara vid styrelsemöten

Kursledare:    
Kjell Mattsson    070-313 88 98     danskjell@telia.com
adjungerad i styrelsen med ansvar för föreningens kurser; innehåll och genomförande samt lokalbokningar.

Ellinor Haglund    070-239 52 22    e_kp_94@hotmail.com
ledamot i styrelsen med ansvar för föreningens kurser; innehåll och genomförande samt lokalbokningar.

Monica Hedberg    072-736 08 66    dansmonica@telia.com
- assisterande vid kurser

Revisorer:
Dan Hillgren    070-272 52 42
Lars Ivarsson   070-311 40 90

Valberedning:
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse valberedning.

Karlholmsbugg finns på följande hemsidor samt sociala media:
- egen hemsida www.karlholmsbugg.se
- www.dans.se där kurser skapas, kursanmälningar hanteras, medlemsregistret finns, ekonomisk redovisning förs där
www.idrottonline.se  - där föreningen finns med eftersom vi är anslutna till Riksidrottsförbundet 


Styrelsen i Karlholmsbugg 2017