Uppdragsbeskrivning för Karlholmsbugg

Styrelse:
Ordförande:    Barbro Bragman        073-545 52 16       bragmanbarbro48@gmail.com
- ytterst ansvarig för föreningen
- närvara vid styrelsemöten
- kan kontaktas oavsett vad det gäller
- ansvarig för marknadsföring av föreningens aktiviteter

Vice ordförande:    Rean Holm        070-689 96 17         rean.holm@telia.com
- närvara vid styrelsemöten
- kan kontaktas oavsett vad det gäller

Kassör:    Magnus Hedin                 070–216 78 19          hedin.magnus@gmail.com
- ansvarig för klubbens bokföring
- närvara vid styrelsemöten

Sekreterare:    Monica Hedberg     072-736 08 66         dansmonica@telia.com
- skriver och förvarar föreningens protokoll/handlingar
- närvara vid styrelsemöten
- sköter alla inköp till kaffevagnen i Folkets Hus, Karlholm

Ledamot:    Ellinor Haglund         070-239 52 22            e_kp_94@hotmail.com
- närvara vid styrelsemöten

Kursledare:    
Kjell Mattsson    070-313 88 98     danskjell@telia.com
adjungerad i styrelsen med ansvar för föreningens kurser; innehåll och genomförande samt lokalbokningar.

Ellinor Haglund    070-239 52 22    e_kp_94@hotmail.com
ledamot i styrelsen med ansvar för föreningens kurser; innehåll och genomförande samt lokalbokningar.

Monica Hedberg    072-736 08 66    dansmonica@telia.com
- assisterande vid kurser

Revisorer:
Dan Hillgren              070-272 52 42
Christina Lundkvist   073-942 04 09

Valberedning:
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse valberedning.

Karlholmsbugg finns på följande hemsidor samt sociala media:
- egen hemsida www.karlholmsbugg.se
- www.dans.se där kurser skapas, kursanmälningar hanteras, medlemsregistret finns, ekonomisk redovisning förs där
www.idrottonline.se  - där föreningen finns med eftersom vi är anslutna till Riksidrottsförbundet 


Styrelsen i Karlholmsbugg 2017