Styrelsen                    
Ordförande Barbro Bragman  
073-545 52 16
 bragmanbarbro48@gmail.com
Sekreterare        Monika Hedberg   072-736 08 66 dansmonica@telia.com
Kassör    Magnus Hedin  070–216 78 19         hedin.magnus@gmail.com
Vice Ordförande 
Rean Holm
070-689 96 17
 rean.holm@telia.com
Ledamot   Ellinor Haglund
070-239 52 22 
 e_kp_94@hotmail.com

  
Kursledare 
Kjell Matsson  070-313 88 98 danskjell@telia.com
Ellinor Haglund 070-239 52 22 e_kp_@hotmail.com

Assisterande vid kurser:
 
Monica Hedberg 072-736 08 66 

  

  
Webansvarig             Barbro Bragman
Kursanmälningar      Monica Hedberg
Valberedning             Kjell Mattsson


Föreningens Bankgironummer:
829-2146

Swishnummer:
123 560 16 20

Organisationsnummer:
802463-8176

Logga i olika storlekar:

Föreningens stadgar:
Stadgar
Underordnade sidor (2): Medlemskap Våra kurser