Styrelsen                    
Ordförande Barbro Bragman  
073-545 52 16
 barbrobragman@hotmail.com
Sekreterare        Monika Hedberg   072-736 08 66 
Kassör    Kristiina Wallin  070-670 68 56 wallinkristiina@gmail.com
Vice Ordförande 
Rean Holm
070-689 96 17
 rean.holm@telia.com
Ledamot   Ellinor Haglund
070-239 52 22 
 e_kp_94@hotmail.com

  
Kursledare 
Kjell Matsson  070-313 88 98 danskjell@telia.com
Ellinor Haglund 070-239 52 22 

Assisterande vid kurser:
 
Monica Hedberg 072-736 08 66 

  

  
Webansvarig                       Vakant
Kursanmälningar               Vakant
Valberedning  Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse valberedning.

Föreningens Bankgironummer
 829-2146

Swishnummer
123 560 16 20

Logga i olika storlekar

Protokoll

Föreningens stadgar
 Stadgar
Underordnade sidor (2): Medlemskap Våra kurser